top of page

De kunst van het feedback geven


“Feedback geven aan mijn collega? Oh nee hoor, dat doe ik niet. Ik moet nog wel met hem door één deur kunnen!” Deze uitspraak deed onlangs een medewerker van een organisatie waar de communicatie binnen het team niet echt soepel verliep. Zulke uitingen zijn voor mij niet nieuw, ik hoor ze maar al te vaak.

Feedback lijkt voor velen een synoniem te zijn voor boze kritiek. Of we zijn bang dat het helemaal verkeerd uitpakt en dat de ander ons niet begrijpt, zich aangevallen voelt en boos wordt. Misschien is het dan toch veiliger om niets te zeggen. Maar het probleem of het vervelende gevoel gaat op die manier niet weg. Erger nog, vaak stapelen ergernissen zich op. Effectieve feedback kan juist de lucht klaren waardoor een relatie of samenwerking verbetert.

Positieve feedback

Feedback is niet alleen negatief. Een welgemeend compliment, de positieve feedback, is motiverend. Mensen leren vaak veel meer van positieve feedback op het werk dat ze goed hebben gedaan, dan van kritiek op hun fouten.

Hoe geef je nu feedback?

De manier waarop je feedback geeft, is heel belangrijk. Probeer eerst voor jezelf helder te krijgen wat jou dwars zit of wat jou juist positief stemt. Kortom, wat is je boodschap? Vervolgens hanteer je de feedbackregels. Deze zijn:

  • Gedrag: benoem het gedrag van de ander. Je roept weerstand op als je je op de persoon richt en niet op zijn of haar gedrag. Beschrijf dat gedrag dat je hebt waargenomen zonder oordeel. Beperk je tot het hier en nu. Haal geen oude koeien uit de sloot.

  • Gebruik de ik-boodschap. De ik-boodschap zegt iets over jou. Over jouw behoefte, jouw vraag om begrip.

  • Gevolg: geef aan welke gevolgen dit gedrag heeft voor jou.

  • Gevoel: geef aan wat dit met jou doet.

  • Gewenst: geef aan wat je zou willen.

  • Geef de ander altijd ruimte om te reageren.

  • Verken samen oplossingen of achtergronden.


bottom of page